https://amisol.cat/
Disseny web per a l’Associació AMISOL

Disseny web per a l’Associació Amisol. Una entitat privada, sense ànim de lucre, que va ser creada l’any 1976 per tal de vetllar per l’exercici ple dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies, sense excloure altres tipus de discapacitat sempre que es disposi del recursos adients.